G
Marketingový slovníček

GDPR je zkratka pro General Data Protection Regulation nebo také obecné nařízení pro ochranu osobních údajů.

GDPR je v překladu známo jako obecné nařízení pro ochranu osobních údajů. Má za úkol zvýšit ochranu osobních dat občanů EU. GDPR se až na výjimky dotýká všech subjektů, které přicházejí do kontaktu s osobními údaji. Jedná se velkou revoluční změnu. Každá organizace nakládající s osobními údaji za účelem marketingu se musí na GDPR náležitě připravit.

GDPR postihne všechny provozovatele eshopů a internetových služeb.


Heslo zpracoval: 0 9. 3. 2018 (aktualizace: 9. 3. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?