Jak označit kampaně pro Google Analytics

FAQ
Know-how

Označování (popř. tagování) reklamních kampaní v URL je důležité zejména proto, aby vám nástroj Google Analytics pomohl rozlišit, které kampaně jsou efektivní a které se vám naopak nevyplácejí.

Samotné značení kampaní je velmi jednoduché. Na začátku je však důležité pochopit, jak správně kampaně v Google Analytics rozlišovat a proč. Označením kampaně dosáhnete odlišení od návštěv z přiozených výsledků vyhledávání (organic) a od návštěv z odkazujících stránek (referral). Obvykle tedy odlišíte placené návštěvy od neplacených.

Zobrazení označených kampaní v Google AnalyticsZobrazení označených kampaní v Google Analytics

Co a jak označovat

Z prvního odstavce vyplynulo, že pro efektivní vyhodnocování návštěvnosti nemusíte nutně označovat všechny odkazy. V praxi to ani nejde. Určitě nemá smysl označovat odkazy z přirozených výsledků vyhledávání a z odkazujících stránek. Google Analytics automaticky rozpozná název vyhledávače a odkazující stránky.

Co je tedy vhodné označovat

  • Všechny placené odkazy z webových stránek
  • Všechny bannerové a reklamní kampaně
  • Všechny odkazy z hormadných e-mailů a autoresponderů

Automatické označování kampaní v Google AdWords

V PPC systému Google AdWords je možné zapnout automatické označování reklamních kampaní. Zvažte jeho využití. My doporučujeme ruční označování, z důvodu lepší kontroly na značením kampaní. Jako médium kampaně však určitě použijte proměnou cpc, abyste oddělili placené výsledky vyhledávání od neplacených.

Jak vypadá označený odkaz

Neoznačené URL cílové stránky kampaně:
http://www.optimal-marketing.cz/ppc-reklama

Označené URL cílové stránky kampaně z e-mailového autoresponderu Kurz PPC reklamy:
http://www.optimal-marketing.cz/ppc-reklama?utm_source=autoresponder&utm_medium=email&utm_campaign=kurz-ppc-reklamy

Označené URL cílové stránky kampaně z PPC kampaně v Google AdWords:
http://www.optimal-marketing.cz/ppc-reklama?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=ppc-reklama

Význam proměnných v označeném odkazu

Ve svých kampaních můžete používat až pět proměnných.

  • utm_source — Zdroj kampaně (facebook, seznam, adwords)
  • utm_medium — Médium kampaně (cpc, email, banner)
  • utm_campaign — Název kampaně (vámi zvolený název kampaně nebo produktu)
  • utm_term — Termín (nebo klíčové slovo)
  • utm_content — Obsah kampaně (verze reklamy např. při jejím A/B testování)

Při označování kampaní nemusíte nutně využívat všechny proměnné. V praxi obvykle stačí využít pouze Zdroj, Médium a Název kampaně.

Nástroje pro snadné označování kampaní

Ruční označování kampaní je poměrně pracné a proto na internetu existuje několik nástrojů, které můžete využít. Sám Google nabízí pro označování nástroj URL builder. My jsme si ho i pro vás trochu vylepšili a najdete ho na stránce Značkovač odkazů.

Jak označit kampaně pro Google AnalyticsJak označit kampaně pro Google Analytics

Vyřešení problematiky duplicit při označování kampaní

Pokud jste již u svého webu řešili SEO, tak jste možná při čtení článku zjistili, že označováním kampaní nám mohu vznikat nežádoucí duplicity. Proto, aby nedocházelo k indexování duplicitního obsahu při použití odkazu označeného parametrem, použijeme v odkazu místo otazníku ? křížek #. Při indexování stránek roboty vyhledávačů, je část URL za mřížkou obvykle zcela ignorována a proto nedochází k nežádoucím duplicitám.

Označené URL cílové stránky kampaně z e-mailového autoresponderu Kurz PPC reklamy:
http://www.optimal-marketing.cz/ppc-reklama#utm_source=autoresponder&utm_medium=email&utm_campaign=kurz-ppc-reklamy

Pamatujte! V tomto případě je ale nutné upravit měřící kód Google Analytics a pro případ, že se někde objeví měřící odkaz s parametrem, také přesměrování pomocí .htaccess.

Úprava měřícího kódu Google Analytics

Do měřícího kódu vložíme funkci _gaq.push(['_setAllowAnchor', true]); — viz. řádek 4 v následujícím kódu.


Zápis do .htaccess

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(utm_.*)$
RewriteRule ^(.*)$ /$1#%1? [R=301,NE,L]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*?)&(utm_.*)$
RewriteRule ^(.*)$ /$1?%1#%2 [R=301,NE,L]

Jste připraveni vyladit svoji strategii?