Slovníček marketingových pojmů

Doména

Doména, z anglického domain name (doménové jméno), je jednoznačné označení počítačů nebo sítí připojených k internetu. Příkladem domény je třeba www.web71.cz.
Zobrazit heslo »

Emailová kampaň

Emailová kampaň je jeden z nástrojů online marketingu pro oslovení vybraného segmentu cílové skupiny.
Zobrazit heslo »

Etarget

Etarget je reklamní systém, který umožňuje inzerentům nakoupit cílenou reklamu placenou za prokliky (PPC reklama) v široké síti partnerských webů.
Zobrazit heslo »

Extranet

Extranet je uzavřená počítačová síť či aplikace využívající internetové protokoly. Obvykle spojuje firmu a její nejbližší partnery, dodavatele nebo odběratele.
Zobrazit heslo »

Facebook

Facebook je rozsáhlá internetová sociální síť, sloužící zejména ke komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, k udržování vztahů a k zábavě.
Zobrazit heslo »

Facebook Ads

Facebook Ads je reklamní formát v populární sociální síti Facebook. Reklama využívá platební modely PPC (pay per click, platba za proklik) a PPV (pay per view, platba za zobrazení).
Zobrazit heslo »

Facebook Business Manager

Facebook Business Manager je nástroj společnosti Facebook pro správu firemních stránek a reklamy v síti Facebook.
Zobrazit heslo »

Facebook katalog

Facebook katalog je souhrn informací o všech položkách, které chcete inzerovat prostřednictvím Facebook ads.
Zobrazit heslo »

Favicon

Favicon (z anglického favorites icon - oblíbená ikona) je ikona související s konkrétní webovou stránkou. Obvykle bývá zobrazena v adresním řádku většiny prohlížečů.
Zobrazit heslo »

Foursquare

Foursquare je on-line aplikace, která kombinuje vlastnosti sociálních sítí se službou založenou na zjištění momentální polohy (geolokalizace).
Zobrazit heslo »

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 12 |