Slovníček marketingových pojmů

Augmented Reality (AR)

AR — Augmented Reality (česky: Rozšířená realita) — je obraz reálného světa, který je počítačem doplněn o další vrstvy informací.
Zobrazit heslo »

Autoresponder

Autoresponder je v internetovném marketingu označení pro software, který automaticky odesílá série e-mailů s předem nastaveným časovým odstupem.
Zobrazit heslo »

Banner

Reklamní prvek, obvykle animovaný proužek, plnící roli krátkého, na malém prostoru zhuštěného reklamního spotu.
Zobrazit heslo »

Bitmapová grafika

U bitmapové grafiky je obrázek složen z jednotlivých barevných bodů (pixelů). Bitmapová grafika je vhodná především pro pořizování a ukládání fotografií.
Zobrazit heslo »

Black hat SEO

Termín Black hat SEO se používá pro využívání nedovolených či podvodných praktik pro budování pozic webu ve vyhledávačích či umělém navyšování PageRanku webu.
Zobrazit heslo »

Browser

Browser (česky internetový nebo webový prohlížeč) je program, který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo »

Buzzmarketing

Buzzmarketing je jedna z taktik guerilla marketingu či WOM marketingu. Cílem je vyvolání rozruchu, poprasku, bzukotu (buzzzu) o značce, produktu, firmě či akci. Jako součást buzz marketingu lze označit i virální marketing či astroturfing.
Zobrazit heslo »

CAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je test, který má za úkol rozlišit, člověka od robotů, kteří se snaží zneužívat webové formuláře.
Zobrazit heslo »

ClickTale

ClickTale je webová analytická aplikace, která umožňuje nahrávat a sledovat chování uživatele internetových stránek.
Zobrazit heslo »

Content Strategy

Content Strategy (česky také: obsahová strategie) je jeden ze základních prvků při návrhu a realizaci webových stránek. Zaměřuje se především na to, jaký obsah bude vaše cílová skupina hledat, jak takový obsah získáte a jak ho budete do budoucna rozvíjet.
Zobrazit heslo »

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 11 |