Případová studie: Start e-shopu Vzduchotechnika.cz

Během 6 měsíců se stal e-shop Vzduchotechnika.cz významným zdrojem příjmů výrobní společnosti D-klima.

Úvodní stav

S klientem spolupracujeme již velmi dlouho, společně jsme hledali cestu, jak ještě lépe diverzifikovat prodejní kanály pro zajištění odbytu. Shodou okolností se nám pro klienta podařilo zakoupit prémiovou doménu vzduchotechnika.cz a rozhodli jsme se, že na ní zprovozníme e-shop.

Co jsme udělali pro naplnění cíle

Ještě před spuštěním e-shopu jsme provedli analýzu vyhledávacích dotazů a na jejím základě jsme navrhli odpovídající architekturu kategorií e-shopu.

Šli jsme cestou nízkých počátečních investic. Aby se mohl e-shop dále rozvíjet, byla zároveň očekávána rychlá návratnost. Jako první marketingové kanály jsme proto zvolili Google AdWords a Sklik, které se nám zdály nejvhodnější. Pokud by se jednalo o jiný sortiment, zvážili bychom i zbožové srovnávače, nicméně v oblasti vzduchotechniky jsme vsadili na výše uvedené.

Následně jsme se zaměřili na vytvoření kvalitních produktových feedů pro Zboží.cz a Google Merchant Center, které jsme následně použili pro nastavení PLA produktových kampaní a dynamického remarketingu. Mimo to jsme spustili i akviziční kampaň ve vyhledávací síti. Důkladná optimalizace zajistila stabilní přísun objednávek při stanoveném podílu nákladů na obratu.

Jakých výsledků jsme dosáhli

Během šesti měsíců se nám podařilo dosáhnout cílů v tržbách stanovených klientem, a to především prostřednictvím PPC kampaní při PNO 8,6 % v Google AdWords a 5,9 % v Seznam Sklik.

Jelikož zakoupená doména neměla nejlepší historii, rozhodli jsme se v budoucnu zapracovat i na zvýšení její autority. Na tomto úkolu budeme dále pracovat především prostřednictvím budování vlastního kvalitního obsahu webu a získaváním odkazů z autoritativních webů.

 

 

 

Jste připraveni vyladit svoji strategii?