Případová studie: Zvýšení obratu e-shopu o 415 %

Nastavení PPC kampaní pro e-shop Potrubí.cz přineslo během prvních tří měsíců meziroční zvýšení obratu o 415 %.

Společnost D-klima, s.r.o. se zabývá výrobou vzduchotechnických komponentů a provozuje e-shop www.potrubi.cz.

Cílem klienta bylo primárně zvýšit objem prodeje e-shopu meziročně o 50 % při přiměřených nákladech. S tímto vědomím byl stanoven rozpočet kampaně a maximální cena za klik.

Jak jsme postupovali

Na základě analýzy klíčových slov jsme pro rychlý začátek navrhli pouze vyhledávací kampaně s cílením na oblast celé České republiky.

Kampaň Spiro jsme rozdělili na několik sestav, které obsahovaly desítky klíčových slov ve 3 shodách. Obecnější kampaň Vzduchotechnické komponenty jsme opět vhodně rozdělili podle jednotlivých produktů a vyhledávacích dotazů. Tato kampaň obsahovala stovky klíčových slov ve 3 shodách.

Klíčová slova zadáváme ve všech dostupných shodáchKlíčová slova zadáváme ve všech dostupných shodách

Jakých výsledků jsme dosáhli

Okamžitý nárůst návštěvnosti

Z prvního grafu vyplývá, že návštěvnost v průběhu roku byla před spuštěním PPC kampaně v Google AdWords víceméně konstantní. Okamžitě po spuštění kampaně došlo k výraznému nárůstu cílené návštěvnosti.

Dlouhodobý vývoj návštěvnostiDlouhodobý vývoj návštěvnosti

Na následujícím grafu vidíme meziroční srovnání návštěvnosti v období únor 2011 – únor 2012. Meziroční návštěvnost se v prvním měsíci kampaně zvýšila o 275 %.

Meziroční srovnání měsíční návštěvnostiMeziroční srovnání měsíční návštěvnosti

Nárůst transakcí

Samotné zvýšení návštěvnosti webu však není to nejpodstatnější. Cílem kampaně bylo především zvýšit objem prodeje e-shopu meziročně o 50 %. Podívejme se tedy na graf, který ukazuje meziroční srovnání transakcí.

Zvýšení obratu e-shopu o 415 %Zvýšení obratu e-shopu o 415 %

V prvním měsíci kampaně vidíme meziroční nárůst počtu transakcí o 231,25 %. PPC reklama se tak okamžitě stala nejvýznamnějším zdrojem návštěv i transakcí. V prvním měsíci bylo 30 % veškerých tržeb realizovano prostřednictvím tohoto zdroje.

Zahájení optimalizace PPC kampaní

Po zisku prvních výsledků, jsme zahájili optimalizaci běžící PPC kampaně. Její první výsledky se projevily hned v následujícím měsíci. U transakcí došlo k nárůstu o 24 % a tržby se zvýšily dokonce o 52,5 % oproti předcházejícímu období.

Zvýšení obratu e-shopu o 415 %Zvýšení obratu e-shopu o 415 %
Zvýšení obratu e-shopu o 415 %Zvýšení obratu e-shopu o 415 %

Závěrečné vyhodnocení

Meziroční návštěvnost se za první 3 měsíce vedení PPC kampaně v Google AdWords zvýšila o 258 %. PPC kampaně se staly klíčovým zdrojem návštěvnosti i transakcí. Za první 3 měsíce jsme dosáhli zvýšení objemu prodeje e-shopu www.potrubi.cz meziročně o 415 %, a tím jsme několikanásobně překonali stanovený cíl kampaně.

Zvýšení obratu e-shopu o 415 %Zvýšení obratu e-shopu o 415 %

Vzhledem k tomu, že konverzní poměr obchodu se zvýšil pouze o 6,38 %, vidíme další potenciál růstu především v optimalizaci obchodního výkonu e-shopu a spuštění remarketingu.

Jste připraveni vyladit svoji strategii?