Případová studie: Zvýšení transakcí e-shopu o 112 %

Optimalizací e-shopu MojeVčelařství.cz jsme meziročně zvýšili transakce o 112 %.

Úvodní stav

E-shop MojeVčelařství.cz byl spuštěn v roce 2012 a do roku 2015 přinášel klientovi jen malé množství objednávek a měl poměrně nízkou návštěvnost. Cílem tedy bylo zvýšení obchodního výkonu.

Co jsme udělali pro naplnění cíle

Na základě společných konzultací jsme upevnili nejasnou marketingovou strategii. Pomocí hloubkových rozhovorů a návštěv včelnice jsme provedli výzkum cílové skupiny a konkurence, definovali cíle a stanovili rozpočet. 

Dále jsme se věnovali nastavení analytických nástrojů, abychom byli schopni naši práci vyhodnocovat.

Poté jsme se pustili do samotné optimalizace webu. Na základě analýzy vyhledávacích dotazů (analýza klíčových slov) jsme doporučili změnu struktury e-shopu. Podle interní analýzy UX jsme navrhli vylepšení uživatelského rozhraní e-shopu. Vše citlivě k předchozí verzi a s důrazem na zachování či pečlivé přesměrování všech existujících URL adres.

E-shop MojeVčelařství.cz z roku 2012E-shop MojeVčelařství.cz z roku 2012
E-shop MojeVčelařství.cz po optimalizaci UX (2016)E-shop MojeVčelařství.cz po optimalizaci UX (2016)

Pokračování spolupráce

Navrhli jsme rovněž zařazení obsahové části zvané Včelařův blog. Jejím cílem bylo včelařům ukázat, jakých výsledků lze dosáhnout s užitím nabízeného sortimentu, který sám majitel e-shopu ve své včelařské praxi používá.

Včelařův blogVčelařův blog

Klient nechtěl investovat prostředky do akvizice pomocí PPC reklamy, byl proto připraven alespoň jednoduchý remarketing, který běžel jen v části sezóny.

Pro udržení zákazníků a zvýšení opakovaných objednávek jsme doporučili retenční e-mailovou kampaň, která však nebyla naplno využita kvůli omezenému rozpočtu. I přes uvedené limity se vám však podařilo dosáhnout poměrně dobrých výsledků.

Detail produktu na e-shopu MojeVčelařství.czDetail produktu na e-shopu MojeVčelařství.cz

Výsledky optimalizace

Optimalizací e-shopu jsme zvýšili transakce o 112 %. Toto meziroční srovnání je za období, kdy jsme začali sledovat e-shop v Google Analytics. Srovnáváme dva roky, kdy už jsme na e-shopu pracovali. Z historie tržeb byl patrný mnohonásobný meziroční nárůst, při srovnání let 2014 a 2016 došlo k osminásobnému zvýšení tržeb

U tohoto projektu vidíme mnohem větší potenciál. Při optimalizaci jsme použili velmi konzervativní taktiky. Prostor pro zlepšení bychom do budoucna viděli v nastavení PPC kampaní, zdokonalení obsahu
a e-mailingu.

Jste připraveni vyladit svoji strategii?