Případová studie: Meziroční zvýšení tržeb z PPC o 44 %

Společnosti MP toner přinesla optimalizace PPC kampaní během tří měsíců od převzetí naší agenturou meziroční zvýšení tržeb z PPC kampaní o 44 %.

  • Rok realizace: 2013
  • Klient: MP toner, spol. s r.o.
  • Web: www.mptoner.cz

Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního sortimentu kancelářských potřeb. Firma od roku 2005 provozuje e-shop www.mptoner.cz, který svým klientům nabízí více než 27 000 produktů.

E-shop MPtonerE-shop MPtoner

Cíle kampaně

Cílem klienta bylo primárně zvýšit výkon běžících PPC kampaní a zvýšit objem prodeje e-shopu
meziročně o 10 % při zachování stávajícího rozpočtu.

Na základě těchto cílů jsme 1. 2. 2013 převzali vedení kampaní po předchozím správci a začali s jejich
důkladnou vstupní analýzou.

Návrhy změn a optimalizace kampaní

Na základě vstupní analýzy běžících kampaní jsme pro klienta navrhli provedení několika změn s cílem
maximalizovat návštěvnost a zejména pak vylepšit její kvalitu.

Maximalizace návštěvnosti

Při maximalizaci návštěvnosti jsme se zaměřili na získání co nejvyššího počtu relevantních
návštěvníků. Aby to ale nebylo tak jednoduché, naším omezením a cílem bylo neutratit další peníze z
klientova rozpočtu. Z tohoto důvodu jsme pro klíčovou část sortimentu daného klienta nasadili
produktové kampaně se stovkami reklamních sestav, kde jsme dosáhli pomocí metody — jedno klíčové
slovo > jedna sestava > jeden produkt — velmi přesného cílení za poměrně nízké ceny.

Zlepšení reklamních textů

Velký prostor jsme nalezli ve zlepšení reklamních textů. Využili jsme tzv. prodloužený titulek,
rozšíření o relevantní sitelinky a v textech inzerátů jsme použili populární otázky a čísla.

Zkvalitnění návštěvnosti

Zkvalitnění návštěvnosti jsme dosáhli především důkladnou a pravidelnou analýzou reportu
vyhledávacích dotazů a následným zařazováním nerelevantních dotazů do seznamu vyřazených slov.

Remarketing

Pro vybrané segmenty produktů jsem navrhli sadu remarketingových kampaní.

Remarketing vám umožňuje oslovit návštěvníky, kteří v minulosti navštívili váš web. Mohou to být
např. ti návštěvníci, kteří se zajímali o nějakou skupinu produktů, ale nakonec odešli bez nákupu.
Těmto návštěvníkům pak můžete v obsahové síti zobrazovat bannery a připomínat se jim.

Výsledky kampaně

Nárůst transakcí e-shopu z PPC kampaní

Podívejme se na meziroční srovnání výsledků PPC kampaně za první 3 měsíce optimalizace kampaně prováděné naší agenturou.

Při porovnání naměřených dat z Google Analytics se stejným obdobím v předchozím roce, kdy
kampaně spravovala předchozí agentura, vidíme, že sice došlo k poklesu návštěv z PPC kampaní, ale
současně došlo i k výraznému zvýšení tržeb a počtu transakcí. Tržby z PPC kampaní se nám podařilo
meziročně zvýšit o 43,65 %. To je způsobeno zejména zastavením starých neefektivních kampaní,
lepším cílením a vylepšenými texty inzerátů.

Ivestice do PPC systémů zůstala ve sledovaném období téměř stejná jako v předchozím roce:

  • Google AdWords: zvýšení ceny o 2,60 %
  • Sklik: zvýšení ceny o 1,28 %

Celkový nárůst transakcí e-shopu

Pro úplnost ještě uvádíme meziroční srovnání celkových tržeb e-shopu za 3 měsíce, ve kterých
probíhala optimalizace PPC kampaní pod vedením naší agentury.

I v celkovém srovnání došlo k navýšení prodejů a tržeb, při současném poklesu návštěvnosti. Celkový
objem prodeje e-shopu se meziročně zvýšil o 16,05 %.

Závěr

Z případové studie je vidět, že se nám podařilo cíle nejen splnit, ale dokonce je i výrazně překročit.
To ale určitě ještě stále není strop našich možností. V současné době jsme klientovi navrhli
optimalizaci cílových stránek e-shopu. Věříme, že takto je možné dosáhnou ještě lepších výsledků.

Klíčem úspěchu PPC kampaní je jejich pravidelná a systematická optimalizace.

Jste připraveni vyladit svoji strategii?