AIDA

AIDA je zkratkou z anglických slov Attention, Interest, Desire, Action, které popisují model chování probíhající u zákazníka ovlivněného marketingovou kampaní.

 

AIDA je také marketinkovým nástrojem, který využívá tohoto procesu v marketingové komunikaci.

  • A (Attention) – pozornost – nejprve je třeba u člověka vzbudit pozornost
  • I (Interest) – zájem – informace musí následně vzbudit zájem (např. zjistit více informací)
  • D (Desire) – touha – následujícím krokem je vyvolání touhy po produktu (musím to mít)
  • A (Action) – akce – člověk si produkt koupí či objedná

Někteří marketéři nyní pojem rozšiřují na AIDA(S).

  • S (Satisfaction) – spokojenost – zákazník je spokojen, nakupuje znovu a doporučuje ostatním

Jak může AIDA(S) fungovat na internetu

Dle modelu AIDA(S) je doporučeno psát texty webových stránek a navrhovat internetovou reklamu. 

AIDA(S)
  • AZískání pozornosti – Pozornost můžeme získat pomocí úderného titulku PPC reklamy, banneru, odkazu ve vyhledávači a nebo přímo vhodným titulkem (nadpisem) na webové stránce.
  • IVzbuzení zájmu – Jakmile jsme získali pozornost, je nutné prohlubovat zájem. Zájem vzbudíte nejlépe krátkým výstižným textem, který nutí člověka kliknout (u reklamy) pro více informací a nebo (na webu) číst stránku dál. 
  • DMusím to mít – Na webu je třeba návštěvníka přesvědčit. Někdy více zabírají pozitivní emoce než jen logické důvody. Pokud se čtenář cítí se jako šťastný majitel výrobku či služby, cíle je dosaženo.
  • ASplnění cíle – Musíme přesvědčit návštěvníka stránky, aby jednal. Musí to být co nejjednoduší. Chceme aby reagoval a přemohl svou váhavost. Nejlépe teď.
  • SDoporučení produktu – Po koupi produktu by neměla naše komunikace ustat. Měli bychom motivovat zákazníka k doporučení našeho produktu či dalšímu nákupu. Ideální jsou v tomto kroku sociální sítě.
 

Poslední aktualizace pojmu AIDA: 16. 8. 2016