Spam

Spam je obvykle masově šířený (nejčastěji reklamní) e-mail, který je rozesílán skupině příjemců, kteří si jej nevyžádali. Spam můžete mimo e-mail zaznamenat také v diskuzních fórech, komentářích, apod.

 
SPAM

Má někdo rád SPAM? zdroj:lifeinthenhs.wordpress.com

Problematiku spamu upravuje Zákon o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), který vyžaduje prokazatelný souhlas příjemce zprávy. Tento zákon byl postupně novelizován, a to v letech 2005, 2006 a naposledy v roce 2007.

 

Poslední aktualizace pojmu Spam: 20. 7. 2012