ROI

ROI — Return Of Investments (česky: návratnost investic) — vyjadřuje poměr mezi penězi vydělanými a investovanými. Ukazuje zisk v procentech z investované částky.

 

Návratnost investic lze vypočítat pomocí vzroce:

ROI (v %) = zisk/investice*100

 

Poslední aktualizace pojmu ROI: 21. 8. 2012