HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro vytváření webových stránek.

 

Historie jazyka HTML

Theodor Nelson začal pracovat na realizaci nelineárního spojování dokumentů na počítačích už v 60. letech 20. století. Byl to on, kdo první přišel s pojmem hypertext. Odtud již nebylo daleko ke zkratce HTML, tj. HyperText Markup Language = hypertextový značkovací jazyk.

Roku 1986 vzniká SGML (Standard Generalized Markup Language), definovaný v normě ISO 8879. Tento obecný značkovací jazyk umožňuje definici vlastních (podřízených) značkovacích jazyků na základě vlastní definice typu dokumentu - DTD. Jazyk HTML je jednou z aplikací SGML, každá verze HTML používá značky tak, jak je popsáno v každé příslušné DTD.

Ukázka syntaxe jazyka HTML

Značky (zvané tagy) jsou obvykle párové (v XHTML jsou párové všechny), přičemž koncové značka je shodná se značkou počáteční, jen má před názvem znak lomítko. Příklad:

<h1>Text hlavního nadpisu</h1>
<p>Text odstavce</p>
<img src="soubor-obrazek.jpg" alt="Popis obrázku" >
 

Poslední aktualizace pojmu HTML: 23. 10. 2010